یکشنبه 7 خرداد 1396  /  2017 28 May   
ساعت :  21:15 GMT  /  تهران -  1:45